Een afspraak maken?

Huisregels

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of deze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Wij zullen de gereserveerde tijd die voor u gepland staat altijd benutten. Helaas kan het hierdoor weleens voorkomen dat u even moet wachten als er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiëniste te verhalen.

Agressief gedrag binnen en rondom de tandartspraktijk, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Het is storend als uw mobiele telefoon afgaat terwijl u in de stoel ligt voor een behandeling. Daarom vragen wij u deze uit te schakelen als u in de behandelkamer bent.

Minimaal één dag van te voren ontvangt u per e-mail of per sms een herinnering voor uw afspraak. Dit is een extra service en vervangt de reguliere afsprakenprocedure niet. Ontvangt u geen sms of e-mail om wat voor reden dan ook? Dan kunt u hier geen rechten aan ontlenen en verwachten wij u nog steeds op de vooraf afgesproken datum en tijd.

Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Van der Velden is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Laat deze niet onbeheerd achter!

Omdat wij ons zoveel mogelijk willen focussen op uw zorg en behandelingen, verloopt de betaling van de behandelingen via de factureringsmaatschappij Infomedics. Behandelingen die vallen binnen uw basispakket van uw zorgverzekering worden in de meeste gevallen door Infomedics doorgestuurd naar én afgehandeld door uw zorgverzekeraar. Heeft u een aanvullende tandartsverzekering? Dan stuurt Infomedics de nota ook door naar uw zorgverzekeraar. Het is mogelijk dat er sprake is van een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw verzekeringspakket. Heeft u vragen over de nota? Bel dan met Infomedics op 036 – 20 31 900.

Als u meer dan 5 jaar niet bent geweest, concluderen wij dat u geen behoefte meer heeft aan onze zorg. U wordt dan uitgeschreven.